Osebna izkaznica

Naziv: Kops pro, proizvodnja pločevinastih izdelkov d.o.o.
Skrajšan naziv: Kops pro d.o.o.
Sedež: Industrijska c. 5, SI-1290 Grosuplje
Direktor:

Alojz Skube

Matična številka:

314425000

ID št. za DDV:

SI56941285

Pravno organizacijska oblika:

Družba z omejeno odgovornostjo

Leto ustanovitve: 2010
Glavna dejavnost: 25.990 Proizvodnja drugje razvrščenih kovinskih izdelkov
Vrsta lastnine: Zasebna lastnina
Izvor kapitala: Domači kapital
Osnovni kapital: 789.078,94
Število redno zaposlenih: 46
Število pogodbenih delavcev: 16
Podatki o registraciji: Sodišče v Ljubljani Srg. 2009/25731
Telefon: +386 1 7888 400
Faks: +386 1 7888 405
E-Mail: info@kops.si
Internet stran: www.kops.si