Proizvodne celice

Podjetje Kops pro je razdeljeno na šest proizvodnih celic.

In sicer na dve servisni celici (razrez in lakiranje) in štiri proizvodne celice.

Vsaka celica ima v logičnem zaporedju postavljene operacije od krivljenja, točkovnega varjenja,  varjenja in montaže.

Tri proizvodne celice so organizirane glede na stranke, vrsto materiala in velikost izdelkov.

V vsaki celici je zaposleno od 5 do 8 ljudi. Glede na potrebe se nekateri ljudje premeščajo iz celice v celico in s tem skrbijo za boljšo fleksibilnost tovarne.

Vodja celice skrbi za organizacijo dela v celici. Njegova naloga je tudi kratkoročno planiranje dela v celici.

Proizvodne celice so nam močno zmanjšale kompleksnost organizacije proizvodnje in naša proizvodnja sedaj funkcionira bistveno bolje, kot pred reorganizacijo brez investicije v drage računalniške programe za vodenje proizvodnje.

Izboljšala se je točnost dobav. Zmanjšalo se je število manjkajočih delov in povečala kvaliteta.